Lilla antikboken

Jane Fredlund, Dag Nobenskiöld, Ordalaget Bokförlag 2001

Fakta om järn
Om järnmalm ska bli smidesjärn, stål eller gjutjärn beror på hur stor procent kol järnet tar upp under smältningen. Minst kol innehåller smidesjärn, som kan mjukas upp i hetta och smidas.

Med högre kolhalt får man stål som är svårare att smida men som kan härdas genom snabb avkylning. Järn med hög kolhalt blir gjutjärn.