Handhavande av fotogen och oljelampor

För bästa resultat rekommenderas “rena” bränslen såsom exempelvis Statoil blå, Festival eller likvärdiga.

Påfyllning och tändning
För att undvika skador på händer eller lampan skall man vänta tills lampan har svalnat fullständigt.
Ta bort glas och brännare från tanken. Glaset lyfts försiktigt rakt upp.
Brännaren skruvas försiktigt av oljebehållaren. Använd inte justeringsratten till veken för att få mer kraft om brännaren sitter trögt. Böjs eller förstörs ratten måste hela brännaren bytas ut.
Fyll oljebehållaren med bränsle till max 75%. Detta för att undvika kladd och att ge plats till veken.
Sätt brännaren på plats och låt lampan “stå och dra” i ca 30 minuter.
Justera veken så den sticker upp precis över brännarens öppning.
Tänd veken och sätt därefter tillbaka glaset.
För att släcka lampan skruvar man försiktigt ner veken. Inte för långt då veken kan fasta nerskruvad.

Viktigt att tänka på
Det är viktigt med en liten låga när man tänder lampan då glaset är kallt och annars spricker. När glaset blivit varmt kan lågan höjas till önskad nivå.
Tänk på att glaset sotar igen om lågan är för hög.
Se till att det är som minst 50cm avstånd mellan lampans högsta punkt och taket för att undvika missfärgning och brand.
Byt veken minst vartannat år. Gärna oftare. En veke sväller med tiden och kan skada vekhissen vilket är mycket dyrare än att helt enkelt byta veke oftare.

Hur man mäter brännare och brännarrör

Brännare och brännarrör mäts förutom i mm även i ett mått om linjer. Det är ett gammalt mått som fortfarande används då nya delar passar lampor som är väldigt gamla.
Om det står t.ex. 10”’ (10 linjer) på en brännare betyder det att ett 10 linjers brännarglas passar till.

10”’ = 40mm i diameter

På en brännare är angivna mått innermått.

På ett brännarrör är angivna mått yttermått.

Måttet på en brännares gängning är innermått och samma som en oljebehållares yttermått. Antingen mätt i mm eller linjer.